• ב"ה ימות המשיח!
  • י' ניסן התשפ"ד (18.04.2024) פרשת מצורע

הסערה הגדולה אור לכ"ח ניסן | הרב זמרוני ציק

היינו צריכים את "הניעור הזה" שיעזור לנו להחליט, שלעולם זה לא יהיה כבר אותו דבר, אלא משהו חדש. מישהו שיגביה אותנו למימד ועוצמה רוחנית בה נוכל לפעול את הבאת הגאולה האמיתית והשלימה. מאמר מאת הרב זמרוני ציק, שנכתב אחרי שיחת כ"ח ניסן
הסערה הגדולה אור לכ"ח ניסן | הרב זמרוני ציק
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

סיפור מוזר ביותר. ר' זירא כאשר עלה מבבל לארץ ישראל, צם מאה תעניות. וזאת כדי שישכח (!) את התלמוד בבלי, ויצליח בלימוד תלמוד ירושלמי.

גישתנו הרכושנית אינה מבינה הנהגה כזו, ומי איכפת לנו שנדע את שניהם? היינו אומרים. בתורת החסידות מוסבר: אופן הלימוד בתלמוד בבלי שונה במהותו משיטת הלימוד בתלמוד ירושלמי. כדי להצליח לקלוט את שיטת הירושלמי, הנעלית יותר, היה עליו "למחוק" את שיטת לימוד הבבלי.

תופעה דומה מתרחשת בעת מעבר הנשמה מגן עדן התחתון שבעולם היצירה, לגן עדן העליון הנמצא בעולם עליון יותר עולם הבריאה, צריכה הנשמה לטבול בנהר דינור (נהר של אש). כל זה כדי לשכוח מרשמיה הקודמים, כדי להצליח לקלוט את האור החדש.

שינה טון ותוכן משהו מעין זה קרה לכולנו, ביום חמישי אור לכ"ח ניסן ה'תנש"א (91). בסיומה של תפילת ערבית, החל הרבי שליט"א מלך המשיח, לומר שיחה בפני המתפללים. עד כאן הכל התנהל כרגיל. בשלב מסויים שינה לפתע טון ותוכן והחל תובע, מדוע לא פעלנו עד כה את הגאולה האמיתית והשלמה...

מכאן עבר לדברי ביקורת נוקבים שכמדומה שלא נשמעו דוגמתם, "גם כשצועקים "עד מתי" - הרי זה מפני הציווי וכו' ואילו היו מבקשים וצועקים באמת, בודאי ובודאי שמשיח כבר היה בא!". בשלב זה, נשמעו ביטויים שקשה היה לחזור עליהם: "הדבר היחיד שיכולני לעשות - למסור העניין אליכם עשו כל אשר ביכלתכם... להביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש".

השיחה נחתה על השומעים ולאלו שהדברים הועברו להם, כרעם ביום בהיר. לפחות כסערת הרעמים והגשם שנחתה עלינו בתחילת השבוע.

רק לאחר שחלפו השעות הראשונות, את מקום ההלם הראשוני תפסה התחושה שחייבים לעשות משהו, אי אפשר להמשיך כפי שזה היה עד היום, חייבים לעשות משהו כזה שעדיין לא נעשה. נוצר פרץ נפלא של הפצת בשורת הגאולה ומלך המשיח חי וקיים כפשוטו ממש. התגלות עכשיו היינו חייבים לעבור את זה. לצאת מה"מרובעות" והמחסומים הפסיכולוגיים שהקמנו לעצמנו במשך שנים.

היינו צריכים את "הניעור הזה" שיעזור לנו להחליט, שלעולם זה לא יהיה כבר אותו דבר, אלא משהו חדש. מישהו שיגביה אותנו למימד ועוצמה רוחנית בה נוכל לפעול את הבאת הגאולה האמיתית והשלימה.

מכוחה של שיחה זו התגלתה אצלנו תכונת העקשנות דקדושה, שהופנתה לענייני גאולה ומשיח.

מאות כינוסי תורה ענקיים, נוספו אלפי שיעורי תורה בנגלה וחסידות ובתורתו של משיח, רבבות החלו פונים בשאלות ובבקשות ברכה עצה והדרכה, אל הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות האגרות קודש.

הפקת סרטי וידאו, כתבי עת, עלוני הסברה, ואביזרי פרסום לבשורת הגאולה, ספרות עשירה ביותר לכל נושא גאולה והמשיח, עד להחתמות המוניות על קבלת המלכות, תוך הוספה בתורה ומעשים טובים שבוודאי יפעלו את ההתגלות עכשיו ממש.

האדם מחפש משמעות: הפרופסור, הספר והשיטה שהצליחה

ההתלבטות שהביאה לליווי הצמוד

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...