• ב"ה ימות המשיח!
  • י"א תמוז התשפ"ד (17.07.2024) פרשת בלק

ייעודי הגאולה - כפשוטם או משל וחידה?

החזונות הניסיים שאינם כרוכים במקורות עם תהליך התגלות המשיח – יתגשמו לכל הדעות כפשוטם. אך אלה שכן קשורים לביאת המשיח – לאו דווקא
ייעודי הגאולה - כפשוטם או משל וחידה?
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

הזכרנו את ייעודי והבטחות הנביאים אודות ההשפעה שתהיה בגאולה בכל הקשור לתחום הצומח. ונשאלת השאלה – האם אכן נבואות אלו יתקיימו כפשוטם, או שהם רק משל לדברים רוחניים?

ובכן: לדעת ה"עץ יוסף" (וכך משמע גם מדברי הראב"ד ועוד), כל הייעודים האלו יתקיימו אכן כפשוטם. ולדבריו אין בכך פלא: "באמת ניתן בטבע הארץ שתוציא פרי מבושלת בלי פסולת מאומה, וכן גדולה מאוד מכמו שהיא עתה, רק שאחר כך נתקללה האדמה בסיבת חטא אדם הראשון", ולכן בזמן הגאולה "יתוקן הכול כבראשונה".

אמנם, הרמב"ם כותב בפירוש כי בימות המשיח "עולם כמנהגו נוהג" ו"לא יבטל דבר ממנהגו של עולם", והדבר היחידי שיתחדש יהיה ביטול השעבוד של מלכי הגויים על ישראל וכמובן בנין בית המקדש וכדומה. אך שינויים ממנהג העולם – לא יהיו. 

ובנוגע לדברי חז"ל שעוגות ובגדים ייצאו מהאדמה, מסביר הרמב"ם שאין כוונתם ממש כפשוטו: "באותם הימים יהיה נקל מאוד על בני האדם למצוא מחייתם עד שבעמל מועט שיעמול האדם יגיע לתועלת גדול. וזהו שאמרו "עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת", לפי שבני אדם אומרים, כשימצא אדם דבר מוכן ומזומן: "פלוני מצא פת אפוי ותבשיל מבושל"".

הרדב"ז מבאר, שאמנם שינוי מנהג העולם בכל העולם לא יהיה, אך בארץ ישראל כן יהיה: "הדברים הם גם כפשוטם בארץ ישראל. אבל בשאר ארצות, עולם כמנהגו נוהג והכתובים הם משל. ובארץ ישראל יתקיים הפשט והמשל".

הרבי מלך המשיח שליט״א מתייחס לנושא זה בהרחבה, ומבהיר, כי גם לדעת הרמב"ם אי אפשר לומר שלא יהיו כלל שינויים, שהרי תחיית המתים בודאי תהיה כפשוטו, וזהו אחד מעיקרי האמונה! אלא כוונת הרמב"ם היא שבקשר עם ביאת משיח לא יהיו שינויים על טבעיים, כיון שאין זה תפקידו של המשיח. כיון שתפקידו הוא רק להביא את התורה והמצוות כולם, לידי שלימות מקסימאלית ותו לא. 

ולכן: כל מה שמובא בחז"ל ובנביאים אודות ניסים שיהיו בקשר עם ביאת המשיח (כמו "וגר זאב עם כבש" שבא בהמשך ל"ויצא חוטר מגזע ישי" – מלך המשיח. וכמו "עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות" שהמקור לכך מפרק עב בתהילים המדבר על מלך המשיח) – הם בהכרח משלים בלבד. אבל שאר הדברים (כמו מה שאילני סרק יוציאו פירות ושהעץ יהיה נאכל והצמיחה מהירה וכדומה) המופיעים כתיאור מצב שיהיה בגאולה – אלו אכן יתקיימו בכל העולם בתקופה מאוחרת יותר. 

מקורות: עץ יוסף ועין יעקב על שבת ל, ב. רמב"ם הלכות מלכים פרק י"ב בתחילתו ורדב"ז שם. פירוש המשניות לרמב"ם הקדמה לפרק חלק. ליקוטי שיחות חלק כ"ז בחוקותי א עמ' 191.

החידושים שיהיו בגאולה בתחום הצומח

כל המידע על קיבוץ גלויות

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...